Flyg med passagerare och andra tävlande:
En lista med det som ger poäng under tävlingen

Flygningar med andra ombord:
- Flygning med annan tävlande: 3 Poäng.
- Flygning med passagerare: 1 Poäng/passagerare, max 5st.

Annan tävlande: Flyg tillsammans med en andra TMG-Flygare som är med i tävlingen. 

Passagerare: Valfritt vem det är t.ex. kompis, familjemedlem klubbkamrat eller flyglärare. Men man får poäng för max 5 passagerare.


- Ingen övre poänggräns för antalet tävlande man flyger med. Däremot ger det inte mer poäng om man flyger med samma tävlande mer än en gång.


- Om två tävlande flyger tillsammans får båda tillgodoräkna samtliga poäng som uppnås under den aktuella flygningen.